ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ЕКИПА НА ПРОГРАМАТА

Представяме Ви нашия екип от лектори, консултанти и ментори, с които ще работите в магистърската програма "Дигитален маркетинг и уеб дизайн". По време на цялото обучение, студентите от магистърската програма ще работят както с лекторите, така и с консултантите и менторите, ангажирани в учебния процес.

• Менторите са експерти от практиката, които подпомагат на студентите по време на техните стажове и практики.
• Консултантите са експерти от практиката, чиято роля е да дават насоки относно съдържанието и учебния материал.
• Лекторите са експерти с дългогодишен практически опит от ВСУ "Черноризец Храбър" и от компании от ИТ индустрията, които пряко участват в учебния процес като преподаватели.

Евгения Ракитина
Евгения Ракитина

Доц. д-р Евгения Ракитина-Куреши е преподавател в катедра “Информатика и компютърни науки” @ВСУ

Научни интереси: Уеб технологии, Програмиране за уеб, Уеб дизайн, Аудио и видео редакция

Роля в магистърската програма:
Ръководител & Лектор

Дисциплини:
• Уеб технологии;
• Системи за управление на съдържанието;
• Аудио и видео редакция;
• Уеб дизайн;
• Програмиране за уеб.

Галина Момчева
Галина Момчева

Доц. д-р Галина Момчева е ръководител на катедра "Информатика и компютърни науки" @ВСУ

Научни интереси: UI/UX, NUI, Data Science, програмиране, социално мрежови анализи

Роля в магистърската програма: Лектор

Дисциплини:
• Автоматизация в маркетинга;
• Програмиране;
• Потребителски интерфейси и използваемост;


• Социалномрежови анализ.

Теодора Бакърджиева
Теодора Бакърджиева

Проф. д-р Теодора Бакърджиева е преподавател в катедра “Информатика и компютърни науки” @ВСУ

Научни интереси: компютърни мрежи, уеб технологии, управление на проекти, управление на знанието

Роля в магистърската програма: Лектор

Дисциплини:
• Оценка и SEO оптимизация
• ИТ инфраструктура
• Технологии за електронен бизнес;

Веселина Спасова
Веселина
Спасова

доц. д-р Веселина Спасова е научен секретар във факултет "Международна икономика и администрация" @ВСУ

Научни интереси: Бази от данни, Информационен мениджмънт, Технологично предприемачество.

Роля в магистърската програма:
Лектор

Дисциплини:
• Информационен мениджмънт;
• Лидерство на екипи;
• Технологично предприемачество;
• Електронни спортове.

Антонина Иванова
Антонина
Иванова

ас. Антонина Иванова е преподавател и докторант в катедра “Информатика и компютърни науки” @ВСУ

Научни интереси: Уеб технологии, автоматизация на бизнес процеси

Роля в магистърската програма:
Лектор

Дисциплини:
• Уеб технологии;
• Уеб дизайн;
• Технологии за електронен бизнес;
• Автоматизация на бизнес процеси.

Иво Раитин
Иво
Ракитин

Иво Раитин притежава дългогодишен практически опит и е преподавател в катедра “Информатика и компютърни науки” @ВСУ.

Научни интереси:
Програмиране, Разработка на мобилни приложения, Аудио и видео редакция, Рекламна фотография

Роля в магистърската програма:
Лектор и Консултант

Дисциплини:
• Програмиране;
• Аудио и видео редакция;
• Рекламна фотография.

Милен Сотиров
Милен
Сотиров

Милен Сотиров е Тренинг Мениджър в 411 Маркетинг

Научни интереси: Gamification

Роля в магистърската програма:
Лектор & Ментор

Дисциплини:
• Системи за управление на съдържанието - практикум;
• Оценка на уебсайт и SEO;

Никола Минков
Никола
Минков

Никола Минков е SEO експерт с международен опит. В момента е част от екипа на Serpact.

Роля в магистърската програма:
Лектор и консултант

Дисциплини:
• Онлайн кампании – практикум.

Евгени Андреев
Евгени
Андреев

Евгени Андрее е хонорован асистент във Варненски свободен университет

Роля в магистърската програма:
Лектор и консултант

Дисциплини:
• Програмиране за уеб.

Александър Стоянов
Александър
Стоянов

Александър Стоянов е експерт с дългогодишен опит в сферата на уеб дизайна и UX, както и при управлението на екипи.

Роля в магистърската програма:
Консултант

Дидо Григоров
Дидо
Григоров

Дидо Григоров е SEO експерт с международен опит. В момента е част от екипа на Serpact.

Роля в магистърската програма:
Консултант

Антоанета Петкова
Антоанета
Петкова

Антоанета Петкова работи като експерт Дигитален Маркетинг в МАРТИНЕЛИ

Научни интереси: Дигитален маркетинг, Уеб дизайн, E-Commerce

Роля в магистърската програма:
Консултант & Ментор

Дисциплини:
• Онлайн кампании - практикум

Калоян Смилков
Калоян
Смилков

доц. д-р Калоян Смилков е преподавател @ ВСУ

Научни интереси: Политическа психология
Политическа антропология

Роля в магистърската програма:
консултантЗАПИШИ СЕ И НАУЧИ ПОВЕЧЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО!

Ще се радваме, ако решите да се запишете за нашия e-mail бюлетин и станете част от "приятелите" на магистърската програма. Ако се интересувате или работите в сферата на дигиталния маркетинг, гарантираме, че информацията, която ще получавате от нас ще бъде 100% важна и актуална за Вас.

Copyright 2021 | All Rights Reserved | Created with ❤ by APPeiron