Кандидатствай!

Ако проявявате интерес към някоя от магистърската програма "Дигитален маркетинг и уеб дизайн", моля, попълнете контактната форма по-долу. Екипът ни ще се свърже с Вас, за да Ви предостави подробна информация за магистърската програма, условията за прием и провеждането на учебните занятия. Свързвайки се с Вас, ще можем да отговорим на всички специфични въпроси, които имате свързани с обучението във ВСУ "Черноризец Храбър".

Изисквания за прием:

• Кандидатите трябва да имат висше образование – образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”, и среден успех от дипломата за висше образование, не по-нисък от добър.

Конкретен ред за признаване на предходно учене: Признаването на кредити на базата на предходно обучение се извършва на основата на представени дипломи и академични справки, както и на международно признати професионални сертификати. Процедура за признаване: Заявление за признаване, придружено със съответните документи се подава до секретаря на магистърската програма. Заявлението се разглежда от научния ръководител на програмата, който при необходимост се консултира с ECTS координатора на катедра „Информатика и икономика“ и с титулярите на съответните дисциплини. Научният ръководител подготвя индивидуален план на студента, в който са отразени признатите дисциплини. Индивидуалният план се приема на катедрен съвет на катедра „Информатика и икономика“. Процедура за признаване на неформално образование: Признаването на знания, получени по неформален път или чрез самостоятелно учене става след подаване на заявление за сертифициране от страна на студента и полагане на сертификационен изпит по дисциплината.

• Кандидатите с висше образование от други професионални области се обучават в приравнителен семестър за покриване на минималните изисквания на ПН „Информатика и компютърни науки“.

• Желаещите да се обучават в специалността полагат изпит (тест) по компютърни науки или представят портфолио със собствени разработки.

Семестриална такса: 750 лв


Моля, попълнете данните си за контакт!

НОВО: Лесен и безопасен начин да платите всички такси за обучението си във ВСУ


varna free university, pay to study for master program software engineering

Pay to Study е най-лесният и безопасен начин да заплатите всички семестриални и други такси към университета, в който сте избрали да учите, независимо в коя държава сте. Варненски свободен университет е част от глобалното семейство на висшите учебни заведения по света, които работят с Pay2Study.

Заплащането се осъществява само с три лесни стъпки, без да чакате дълго за междубанковите трансфери и без да заплащате допълителни такси. Препоръчваме ви Pay2Study когато решите да се включите в магистърските програми на Варненски свободен университет.