ЗАЩО ДА УЧА "ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ И УЕБ ДИЗАЙН" ?

Обучението в магистърската програма предоставя различни възможности за кариерно развитие. Учебната програма, в комбинация с практическите упражнения ще Ви дадат убеденост във Вашите професионални компетенции.

дигитален маркетинг всу

УМЕНИЯ

Завършилите магистърската програма по дигитален маркетинг и уеб дизайн придобиват знания и умения свързани със съвременните теории, практики и подходи на дизайна и програмирането за уеб. Уменията, продобивани по време на обучението са необходими за създаване на динамичен и потребителски ориентиран графичен интерфейс, съчетан с модерни технологии за изграждане на приложения.

дигитален маркетинг всу

СТОЙНОСТ

Обучението в магистърската програма "Дигитален маркетинг и уеб дизайн" е най-бързия път за начало на кариера в ИТ бизнеса. Успешното завършване на магистърската програма гарантира на студентите опит и умения, ценни и изисквани от всеки бизнес, желаещ да се развива в дигитална среда. Прибобиват се практически умения за Оценка на уебсайт и SEO, Дигитален маркетинг, Електронен бизнес, Потребителски интерфейси и други.

дигитален маркетинг всу

ОПИТ

Обучението включва реализиране на реални проекти, чрез които се придобива практически опит. Магистърската програма по дигитален маркетинг и уеб дизайн дава възможност на студентите да се учат, работейки с експерти от практиката, преподаващи в различните дисциплини, което обогатява и задълбочава практическите умения и споделянето на добри практики.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

Това е списъка с всички задължителни дисциплини, които ще изучавате по време на трите семестъра в програмата по Дигитален маркетинг и уеб дизайн във ВСУ "Черноризец Храбър".

compulsory courses
Уеб
технологии

4.5 ECTS CREDITS
задължителна дисциплина

ЛЕКТОРИ


Програмиране

9 ECTS CREDITS
задължителна дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • галина момчева
 • ас. Иво Ракитин


Информационен мениджмънт

4,5 ECTS CREDITS
задължителна дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Veselina Spasova


Системи за
управление на съдържанието

6 ECTS CREDITS
задължителна дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Милен Сотиров


Потребителски интерфейси


6 ECTS CREDITS
задължителна дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Galina Momcheva
 • Petar Stefanov


Автоматизация на бизнес процеси

3 ECTS CREDITS
задължителна дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • галина момчева
 • Ivanova


Онлайн кампании - практикум


6 ECTS CREDITS
задължителна дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Тони Петкова


2D проектиране


3 ECTS CREDITS
задължителна дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • галина момчева


Лидерство на екипи


3 ECTS CREDITS
задължителна дисциплина

ЛЕКТОРИ


ИТ инфраструктура


4,5 ECTS CREDITS
задължителна дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • д-р Евгени Андреев


Електронни спортове


3 ECTS CREDITS
задължителна дисциплина

ЛЕКТОРИИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Имате възможност да изберете 4 дисциплини, които да изучавате през първия и втория семестър.

elective courses
Уеб
дизайн

6 ECTS CREDITS
избираема дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Evgenia Rakitina
 • Ivanova


Оценка и SEO оптимизация

6 ECTS CREDITS
избираема дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Prof Teodora Bakardjieva
 • Milen Sotirov


Програмиране за уеб

6 ECTS CREDITS
избираема дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Evgenia Rakitina


Технологии за
електронен
бизнес

6 ECTS CREDITS
избираема дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Teodora Bakardjieva
 • Antonina Ivanova


ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Факултативните дисциплини в магистърската програма са 7. От тях имате възможност да изберете 1 дисциплина, която да изучавате през първия и втория семестър.

optional courses
Финансово планиране в дигиталния маркетинг

3 ECTS CREDITS
факултативна дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Veselina Spasova


Социалномрежови анализ

3 ECTS CREDITS
факултативна дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Galina Momcheva
 • антонина иванова


3D мапинг3 ECTS CREDITS
факултативна дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Petar Stefanov


Технологично предприемачество


3 ECTS CREDITS
факултативна дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Veselina Spasova


Аудио и видео редакция

3 ECTS CREDITS
факултативна дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Evgenia Rakitina
 • Ivo Rakitin


Автоматизация в маркетинга

3 ECTS CREDITS
факултативна дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Galina Momcheva


Рекламна фотография

3 ECTS CREDITS
факултативна дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Ivo Rakitin


ЗАПИШИ СЕ И НАУЧИ ПОВЕЧЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО!

Ще се радваме, ако решите да се запишете за нашия e-mail бюлетин и станете част от "приятелите" на магистърската програма. Ако се интересувате или работите в сферата на дигиталния маркетинг, гарантираме, че информацията, която ще получавате от нас ще бъде 100% важна и актуална за Вас.

Copyright 2021 | All Rights Reserved | Created with ❤ by APPeiron