ЗАЩО ДА УЧА "ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ И УЕБ ДИЗАЙН" ?

Обучението в магистърската програма предоставя различни възможности за кариерно развитие. Учебната програма, в комбинация с практическите упражнения ще Ви дадат убеденост във Вашите професионални компетенции.

дигитален маркетинг всу

УМЕНИЯ

Завършилите магистърската програма по дигитален маркетинг и уеб дизайн придобиват знания и умения свързани със съвременните теории, практики и подходи на графичния дизайн и програмирането за уеб. Уменията, продобивани по време на обучението са необходими за създаване на динамичен и потребителски ориентиран графичен интерфейс, съчетан с модерни технологии за изграждане на приложения.

дигитален маркетинг всу

СТОЙНОСТ

Обучението в магистърската програма "Дигитален маркетинг и уеб дизайн" е най-бързия път за начало на кариера в ИТ бизнеса. Успешното завършване на магистърската програма гарантира на студентите опит и умения, ценни и изисквани от всеки бизнес, желаещ да се развива в дигитална среда. Прибобиват се практически умения за Оценка на уебсайт и SEO, Дигитален маркетинг, Електронен бизнес, Потребителски интерфейси и други.

дигитален маркетинг всу

ОПИТ

Обучението включва реализиране на реални проекти, чрез които се придобива практически опит. Магистърската програма по дигитален маркетинг и уеб дизайн дава възможност на студентите да се учат, работейки с експерти от практиката, преподаващи в различните дисциплини, което обогатява и задълбочава практическите умения и споделянето на добри практики.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

Това е списъка с всички задължителни дисциплини, които ще изучавате по време на двата семестъра в програмата по Дигитален маркетинг и уеб дизайн във ВСУ "Черноризец Храбър".

compulsory courses
Уеб
дизайн

4.5 ECTS CREDITS
задължителна дисциплина

ЛЕКТОРИ


Дигитален
маркетинг

6 ECTS CREDITS
задължителна дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • галина момчева
 • Дими Илиева


Оценка на уебсайт и SEO

3 ECTS CREDITS
задължителна дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Milen Sotirov
 • Veselina Spasova


CMS
практикум

4.5 ECTS CREDITS
задължителна дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Милен Сотиров


Потребителски интерфейси


6 ECTS CREDITS
задължителна дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Galina Momcheva


Маркетинг чрез съдържание и семантично SEO

3 ECTS CREDITS
задължителна дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Дидо Григоров
 • Никола Минков


Онлайн кампании - практикум


2 ECTS CREDITS
задължителна дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Тони Петкова


Майсторски клас на водещите ни преподаватели


2 ECTS CREDITS
задължителна дисциплина

ЛЕКТОРИИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Избираемите дисциплини в магистърската програма са 7. От тях имате възможност да изберете 3 дисциплини, които да изучавате през първия и втория семестър.

elective courses
Програмиране с PHP и MySQL

3 ECTS CREDITS
избираема дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Evgenia Rakitina
 • Alexander Mihailov


Уеб
анимации

3 ECTS CREDITS
избираема дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Galina Momcheva
 • Alexander Stoyanov


Социално - мрежови анализ

3 ECTS CREDITS
избираема дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Galina Momcheva


Разработка на уеб сайт - практикум

3 ECTS CREDITS
избираема дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Dimo Malchev


Програмиране с JavaScript
практикум

3 ECTS CREDITS
избираема дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Alexander Mihailov


Автоматизация на маркетинга


3 ECTS CREDITS
избираема дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Galina Momcheva
 • Toni Petkova


Технологии за
електронен
бизнес

3 ECTS CREDITS
избираема дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Teodora Bakardjieva
 • Antonina Ivanova


ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Факултативните дисциплини в магистърската програма са 11. От тях имате възможност да изберете 3 дисциплини, които да изучавате през първия и втория семестър.

optional courses
Управление на творчески екипи и проекти

3 ECTS CREDITS
факултативна дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Veselina Spasova


Социално влияние - психология на манипулацията

3 ECTS CREDITS
факултативна дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Peter Neshev


Семиотика3 ECTS CREDITS
факултативна дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Калоян Смилков


Разработка на мобилни приложения


3 ECTS CREDITS
факултативна дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Ivo Rakitin
 • Galina Momcheva


Аудио и Видео обработка - практикум

3 ECTS CREDITS
факултативна дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Nikolay Dimitrov


Растерна графика - практикум

3 ECTS CREDITS
факултативна дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Nikolay Dimitrov


Рекламна фотография - практикум

3 ECTS CREDITS
факултативна дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Vladimir Ladev


Невронаука


3 ECTS CREDITS
факултативна дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • доц. д-р Красимир Иванов


ПРИРАВНИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

Студентите, които имат предходно образование в направление различно от "Компютърни науки", имат един допълнителен - приравнителен семестър.

приравнителни дисциплини
Компютърни архитектури

3 ECTS CREDITS
приравнителна дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Evgenia Rakitina


Операционни
системи

3 ECTS CREDITS
приравнителна дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Evgenia Rakitina


Основи на програмирането

6 ECTS CREDITS
приравнителна дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Galina Momcheva


HTML и
CSS

6 ECTS CREDITS
приравнителна дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Evgenia Rakitina


Бази данни
и SQL

6 ECTS CREDITS
приравнителна дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Veselina Spasova


Компютърни мрежи и облачни технологии

3 ECTS CREDITS
приравнителна дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Teodora Bakardjieva


Уеб
технологии

3 ECTS CREDITS
приравнителна дисциплина

ЛЕКТОРИ

 • Teodora Bakardjieva
 • Antonina Ivanova


ЗАПИШИ СЕ И НАУЧИ ПОВЕЧЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО!

Ще се радваме, ако решите да се запишете за нашия e-mail бюлетин и станете част от "приятелите" на магистърската програма. Ако се интересувате или работите в сферата на дигиталния маркетинг, гарантираме, че информацията, която ще получавате от нас ще бъде 100% важна и актуална за Вас.

Copyright 2018 | All Rights Reserved | Created with ❤ by APPeiron