ПРОМЯНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН!


От 2017/2018 учебна година, магистърската програма "Дигитален маркетинг и уеб дизайн" ще бъде към професионално направление "Икономика". Промяната позволява на всички студенти от професионално направление "Икономика", да се обучават в магистърската програма без да държат приравнителен семестър!

  • • спестявате време, като учите не три, а два семестъра;
  • • спестявате пари, като плащате не три, а два семестъра;

Обучението в магистърската програма "Дигитален маркетинг и уеб дизайн" ще бъде с продължителност два семестъра. Предстои дисциплините, които ще се изучават в рамките на магистърската програма да бъдат актуализирани.ЗАЩО ДА УЧА "ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ И УЕБ ДИЗАЙН" ?


УМЕНИЯ

Завършилите магистърската програма по дигитален маркетинг и уеб дизайн придобиват знания и умения свързани със съвременните теории, практики и подходи на графичния дизайн и web програмирането. Уменията, продобивани по време на обучението са необходими за създаване на динамичен и потребителски ориентиран графичен интерфейс, съчетан с модерни технологии за изграждане на приложения.

СТОЙНОСТ

Инвестицията в обучението по "дигитален маркетинг и уеб дизайн" е бързо възвращаема. Успешното завършване на магистърската програма гарантира на студентите опит и умения, ценни и изисквани от всеки бизнес, желаещ да се развива в дигитална среда. Прибобиват се умения за проектиране и реализация на проекти, познания по цветознание, типография, web технологии, web програмиране и стандарти.

ОПИТ

Обучението включва реализиране на реални проекти, чрез които се придобива практически опит. Магистърската програма по дигитален маркетинг и уеб дизайн дава възможност на студентите да се учат, работейки с експерти от практиката, преподаващи в различните дисциплини, което обогатява и задълбочава практическите умения и споделянето на добри практики.