ДЕТАЙЛИ НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА

Магистърската програма е подходяща за хора със силен интерес и страст към уеб технологиите, електронната търговия, социалните мрежи, създаването на съдържание за уеб, анализа на потребителското поведение, интерес към SEO, уеб технологии, уеб дизайн и др.

Търсим силно мотивирани хора, желаещи кариера и развитие в сферата на дигиталния маркетинг. Програмата дава както нужните теоретични познания за изготвянето на стратегии за дигитален маркетинг, така и практически умения за реализирането им.


• Специалност: Информатика
• Магистърска програма: Дигитален маркетинг и уеб дизайн
• Професионална квалификация: магистър по информатика
• Продължителност:
– 2 семестъра – за бакалаври по специалности от професионално направление “Информатика и компютърни науки”
– 3 семестъра – за бакалаври от други професионални направления
• Изисквания и правила за квалификация: За придобиване на квалификацията са необходими 60 кредита за завършили бакалавър от същото професионално направление и 90 кредита за завършилите бакалавър от други професионални направления
• Форма на обучение: задочна
• Конкретни изисквания за прием: Диплома за завършено висше образование, среден успех „добър“, успешно положен конкурсен изпит или представяне на портфолио със собствени разработки.

Магистърската програма “Дигитален маркетинг и уеб дизайн” има за цел подготовката на модерно мислещи, висококвалифицирани и конкурентноспособни специалисти в областта на дигиталния маркетинг, работещи като уеб дизайнери. Специалистите по уеб дизайн трябва да усвоят фундаментални знания и умения по проектиране, разработка, оптимизация, внедряване и поддръжка на уеб приложения, необходими за успешна самостоятелна творческа работа и работа в екип. Спецификата на магистърската програма е в придобиването на ключови умения в областта на дигиталния маркетинг, като един от основните начини за осъществяване на ефективна комуникация с потребителите – социални мрежи, уеб сайтове, електронно съдържание и др.

Основни резултати от обучението: В резултат на обучението студентите придобиват знания и умения за анализ, оценка и дизайн на софтуерни приложения, сайтове и инструменти за целите на дигиталния маркетинг на организации, компании, събития и др.

Магистрите развиват умения за проектиране и реализация на уеб и мобилни приложения, свързани с маркетинг на стоки и услуги в интернет. Това включва и умения за комбиниране на различни графични и мултимедийни елементи за създаването на естетически въздействащ и практичен потребителски интерфейс: работа с 2D и 3D софтуер, аудио- и видеомонтаж и обработка, използване на HTML5 и CSS3, програмиране на Java Script, PHP и MySQL, прилагане на съвременни уеб стандарти и средства за SEO оптимизация, социално-мрежови анализ и управление на проекти.

Завършилите магистърската програма могат да се реализират като разработчици на уеб приложение (във front-end и back-end програмирането) или в изграждането на потребителски, естествени или интерактивни интерфейси.

Завършилите успешно могат да продължат образованието си в следдипломна квалификация, в други магистърски програми или в научна и образователна степен „доктор”.

По време на обучението си студентите имат възможност да реализират стаж в някоя от фирмите ни партьори.

Студентите могат да участват в мобилност с цел практика или с цел обучение по секторна програма “Еразъм+”, което им дава възможност да опознаят европейските практики и да получат подготовка за успешна реализация в международни екипи.

ТОП ПРЕПОДАВАТЕЛИ В МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА

Представяме Ви нашия екип от лектори, консултанти и ментори, с които ще работите в магистърската програма "Дигитален маркетинг и уеб дизайн".

Дидо Григоров

Дидо Григоров

вижте неговия профил >

проф. Теодора Бакърджиева

проф. д-р Теодора Бакърджиева

вижте нейния профил >

доц. д-р Галина Момчева

доц. д-р Галина Момчева

вижте нейния профил >

Милен Сотиров

Милен
Сотиров

вижте неговия профил >

СЪБИТИЯ И НОВИНИ

Официално стартиране на магистърската програма "Дигитален Маркетинг и уеб дизайн" 2018/2019.
стартиране на магистърската програма
ПРОЧЕТИ ОЩЕ >
Конференция "Science and Business for Smart Future". Дискусионен панел: Digital Marketing Skills Set
Science and Business for Smart Future
ПРОЧЕТИ ОЩЕ >

ДИСЦИПЛИНИ В МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА

Вижте дисциплините, които ще изучавате по време на обучението си в магистърската програма по Дигитален маркетинг и уеб дизайн. Информацията ще Ви помогне да се убедите в стойността на знанията и практическите умения, които ще придобиете.

7 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Вижте задължителните дисциплини, които ще изучавате през двата семестъра.


7 ИЗБИРАЕМИ

Ще имате възможност да изберете 3 избираеми курса по време на обучението си.


11 ФАКУЛТАТИВНИ

Ще имате възможност да изберете 3 факултативни курса по време на обучението си.


ПАРТНЬОРИ НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА @VFU

Учебният план на магистърската програма "Дигитален маркетинг и уеб дизайн" е разработен в сътрудничество с бизнеса и компаниите, партньори на университета.

411 маркетинг лого
fantastic services
serpact logo
know how logo
411 маркетинг лого
fantastic services
serpact logo
know how logo

ЗАПИШИ СЕ И НАУЧИ ПОВЕЧЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО!

Ще се радваме, ако решите да се запишете за нашия e-mail бюлетин и станете част от "приятелите" на магистърската програма. Ако се интересувате или работите в сферата на дигиталния маркетинг, гарантираме, че информацията, която ще получавате от нас ще бъде 100% важна и актуална за Вас.

Copyright 2018 | All Rights Reserved | Created with ❤ by APPeiron