data science master degree varna free university

Детайли на магистърската програмата


• Специалност: Информатика
• Магистърска програма: Уеб дизайн
• Професионална квалификация: магистър по информатика
• Продължителност:
– 3 семестъра – за бакалаври по специалности от професионално направление “Информатика и компютърни науки”
– 4 семестъра – за бакалаври от други професионални направления
• Форма на обучение: редовна, задочна
• Конкретни изисквания за прием:
Кандидатите представят портфолио със собствени разработки или се явяват на тест по информатика. За повече информация...

Легенда
Задължителни учебни дисциплини


Уеб дизайн

Задължителна учебна дисциплина

1.5 кредити

 • Ключови думи:
 • уеб дизайн, проектиране, разработка, тестване, оптимизации, адаптивен дизайн, флат дизайн

Преподаватели
Евгения Ракитина Антонина Иванова

Разработка на уебсайт - практикум

Задължителна учебна дисциплина

4,5 кредити

 • Ключови думи:
 • Анализ на изискванията, проектиране, прототипиране, разработка, front-end, back-end, тестване, оценка, оптимизация, индивидуална и екипна разработка, модули

Преподаватели
Милен Сотиров

Системи за управление на съдържанието - практикум

Задължителна учебна дисциплина

4.5 кредити

 • Ключови думи:
 • Wordpress, Динамични сайтове, административен панел, Plug-in, XAMPP, използване и създаване на шаблони, защита

Преподаватели
Теодора Бакърджиева Милен Сотиров

Програмиране с JavaScript - практикум

Задължителна учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • JavaScript, типове, операции, оператори, кодови таблици, дати, масиви, стрингове, регулярни изрази, обекти, изключения, свойства, функции, работа с файлове, JQuery

Преподаватели
Евгения Ракитина Александър Михайлов

Оценка и SEO оптимизация

Задължителна учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • Mетатагове, анализ на популярността, анализ на конкуренцията, регистрация в търсачки, изграждане на връзки, карта на сайта, SEO, видове SEO, ключови думи, тагове, индекиране, PageRank, Google Panda, проектиране, съдържание, достъпност, сигурност, мониторинг

Преподаватели
Теодора Бакърджиева Милен Сотиров

Програмиране с
PHP и MySQL

Задължителна учебна дисциплина

6 кредити

 • Ключови думи:
 • Инсталиране, среди за разработка, конфигуриране, уеб сървър, PHP: типове, управляващи конструкции, стрингове, масиви, обекти, дата и време, файлове, MySQL: създаване, редактиране на таблици, извличане на информация, защита

Преподаватели
Веселина Спасова

Дигитален
маркетинг

Задължителна учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • Kанали за дигитален маркетинг, целеви групи, таргетиране, push/pull маркетинг, комбинирани стратегии, контекстна реклама, онлайн кампании, конверсия, заинтересовани клиенти/потребители, метрики за онлайн маркетиране, CTR, CPA, CPC, мобилен маркетинг, мейл маркетинг, маркетингова стратегия

Преподаватели
Виржиния Иванова Димитричка Илиева

Проектиране на интерфейси

Задължителна учебна дисциплина

6 кредити

 • Ключови думи:
 • Потребителски интерфейс, графичен потребителски интерфейс(GUI), компоненти на GUI, естествени потребителски интерфейси(NUI), прототипиране, оценка на потребителските интерфейси, UX/UI дизайн, емоционален дизайн

Преподаватели
Галина Момчева

Технологии за електронен бизнес

Задължителна учебна дисциплина

6 кредити

 • Ключови думи:
 • електронен бизнес, електронна търговия, дигитален подпис, дигитален сертификат, PKI, биткоин, epay, дигитален маркетинг, електронно банкиране

Преподаватели
Теодора Бакърджиева Милен Сотиров

JavaScript технологии - практикум

Задължителна учебна дисциплина

7,5 кредити

 • Ключови думи:
 • comming soon

Преподаватели
Евгения Ракитина Александър Михайлов

Редизайн
на сайт

Задължителна учебна дисциплина

6 кредити

 • Ключови думи:
 • comming soon

Преподаватели
Теодора Бакърджиева Димо Малчев

Избираеми учебни дисциплини

/избират се четири за целия курс на обучение/

2D проектиране

Избираема учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • Comming soon

Преподаватели
Галина Момчева Николай Димитров

Уеб анимация

Избираема учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • Анимация, фрейм, кадър, ефекти, преходи, gif анимация, слайдшоу, онлайн банер, интерактивна анимация, SVG, CSS, Flash

Преподаватели
Галина Момчева

Уеб компоненти

Избираема учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • Comming soon

Преподаватели
Галина Момчева

Колективна интелигентност

Избираема учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • Comming soon

Преподаватели
Веселина Спасова

Разработка на мобилни приложения - практикум

Избираема учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • Проектиране, прототипиране, разработка на приложения, Android, IOS, мултиплатформени мобилни решения, уеб–базирани мобилни услуги, събиране на данни чрез сензори на мобилни устройства, бази данни и мобилни приложения, връзка на мобилни приложения и смарт часовници

Преподаватели
Александър Михайлов

Маркетинг

Избираема учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • Маркетинг, маркетингов микс, нужда, потребност, търсене, продукт, сделка, размяна, пазар, сегментация на пазара, конкуренция, търговска марка, маркетингова стратегия, метрики

Преподаватели
Виржиния Иванова

Автоматизация в маркетинга

Избираема учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • Автоматизация на маркетинга, ММА, управление на контактите с клиенти, сегментация, интеграция, управление на жизнения цикъл(планиране, стартиране, мониторинг), многоканален маркетинг, социални мрежи, отчети,информационни табла, оценка, множество инстанции

Преподаватели
Александър Димов

Социално мрежови анализ

Избираема учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • Социално мрежови анализ, SNA, граф, върхове, свързаност, социален граф, граф на интереси, метрики, интегриране на данни, семантичен уеб, семантични връзки, семантичен граф, отворени данни, фолксономии, онтологии, свързани данни, NodeXL

Преподаватели
Галина Момчева

Факултативни учебни дисциплини

/избират се две за целия курс на обучение/

Управление на творчески екипи и проекти

Факултативна учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • Творчество, управление, творчески екип, креативност, лидерство, разрешаване на проблеми, управление на творчески екипи, творчески проект, творчески индустрии, творчески професии

Преподаватели
Веселина Спасова

Политики и стандарти за информационна сигурност

Факултативна учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • Comming soon

Преподаватели
Мария Брусева

Програмиране за дизайнери
с Processing.js

Факултативна учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • Comming soon

Преподаватели
Галина Момчева

Разработка на компютърни игри

Факултативна учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • Comming soon

Преподаватели
Веселина Спасова

Аудио-видео редакция - практикум

Факултативна учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • Линейно, нелинейно, онлайн, офлайн редактиране, миксиране, тагване на видео, 3D редактиране, използване на множество камери, субтитри, аудиоредактор, запис, редакция, разпространенние на аудио и видео, компресии, канали

Преподаватели
Николай Димитров

Брандинг
комуникации

Факултативна учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • Бранд, име на бранда, брандинг, бранд мениджмънт, онлайн репутация, клиенти, лоялност, интегрирани маркерингови комуникациии, творчески процес, копирайтер

Преподаватели
Стефан Серезлиев

Статистика за web анализатори

Факултативна учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • Comming soon

Преподаватели
Здравко Славов Стоян Ненков

Приравнителни учебни дисциплини

/за студенти от друго професионално направление/

Компютърни архитектури

Приравнителна учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • компютърни архитектури, процесор, системи за В/И, управление на паметта (реална и виртуална), конфигуриране на компютърна система

Преподаватели
Евгения Ракитина

Операционни
системи

Приравнителна учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • операционни системи, синхронизация на паралелни процеси, мъртва хватка, семафори, виртуални машини и ресурси, Windows / Linux / Android

Преподаватели

Евгения Ракитина

Компютърни мрежи и облачни технологии

Приравнителна учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • компютърна мрежа, локална мрежа, глобална мрежа, OSI модел, мрежови протоколи, мрежови архитектури, мрежова сигурност, администриране на мрежи

Преподаватели
Теодора Бакърджиева

HTML5 и
CSS3

Приравнителна учебна дисциплина

6 кредити

 • Ключови думи:
 • HTML5, CSS3, w3c, HTML API, тагове, front-end, Cascading Style Sheets, HyperText Markup Language описание на стилове, уеб страници, класови селектори

Преподаватели
Евгения Ракитина

Основи на програмирането

Приравнителна учебна дисциплина

6 кредити

 • Ключови думи:
 • програмни езици, компилатори, интерпретатори, ISO стандарти, типове данни, операции, оператори, условни оператори, цикли, масиви, вектори, побитови оператори, структури, функции, файлове, библиотеки, указатели

Преподаватели
Галина Момчева Веселина Спасова

Уеб
технологии

Приравнителна учебна дисциплина

3 кредити

 • Ключови думи:
 • уеб стандарти, уеб услуги, w3c, JavaScript, xml

Преподаватели
Теодора Бакърджиева

Бази данни
и SQL

Приравнителна учебна дисциплина

6 кредити

 • Ключови думи:
 • модели на данни, релационни бази данни, диаграми същност-връзки, функционални зависимости, нормални форми, SQL

Преподаватели
Веселина Спасова