• Дигитален маркетинг и уеб дизайн

    Представяне на специалността
  • Дигитален маркетинг и уеб дизайн

    ас. д-р Веселина Спасова - научен ръководител на специалност "Дигитален маркетинг и уеб дизайн"