Специализацията по разработка с JavaScript технологии 2016/2017 г.

Детайли на специализацията по JavaScript

Специализация: Разработка с JavaScript технологии;
Продължителност: 6 месеца;
Такса: 600 лв. /на две вноски/;
Начало: 14-ти Януари 2017 г.;
Място на провеждане: Варна;


разработка с javascript технологии


Специализацията организирана от Варненски свободен университет е предназначена за ученици, студенти и работещи в сферата на IT индустрията, които желаят да разширят уменията си, като придобият широк спектър от знания и възможности да програмират с "JavaScript".

Специализацията е подходяща и за учители, преподаващи информатика в средните училища, тъй като специализацията ще им даде възможност да придобият бързо нови, практически умения, които лесно ще могат да адаптират и използват в работата си. По време на обучението, участниците в специализацията по JavaScript ще придобият умения за програмиране, като ще се изучава създаването на програмна логика, работа с оператори, типове данни, условни конструкции, изрази, цикли и функции. По време на специализацията задълбочено ще се изучава работата с масиви и изрази.

Основната цел пред всички, участващи в специализацията е да придобият практически умения за работа. За целта по време на цялото обучение ще бъдат възлагани различни индивидуални и групови задания за програмиране с "JavaScript".

Прием в специализацията по разработка с JavaScript технологии:

Конкретни изисквания за прием: В специализацията могат да се включат ученици и студенти, притежаващи диплома за средно образование, диплома за бакалавърска или магистърска степен (без значение от професионалното направление). Записването за специализацията е възможно след успешно положен конкурсен изпит по Въвдение в JavaScript.

Изпит за прием в специализацията: Изпити за прием в специализацията ще се провеждат всеки ден в периода 9 до 14 януари 2017 г.

Същност на изпита: Изпитът има за цел да удостовери наличието на основни познания по програмиране с JavaScript и ще включва 25 тестови въпроса по темите:
• Типове данни;
• Основни и циклични оператори;
• String;
• Number;
• Boolean;
• Object;
• Array;
• Function.

Получаване на сертификат след специализацията по разработка с JavaScript технологии:

Допълнителното обучение и квалификация (специализация) по JavaScript технологии завършва със защита на дипломна работа. След успешното полагане на финален изпит, всеки обучаващ се ще получи сертификат, издаваща се като приложение към съществуващата вече диплома за средно или висше образование, която притежавате.

Акценти на специализацията по разработка с JavaScript технологии:

Обучението по JavaScript отговаря на актуалните тенденции в програмирането и дава необходимите знания по програмиране за самостоятелна работа по проекти и работа в екип. Акцентите, заложени в обучението са:


• JavaScript
• JavaScript II
• JS инструменти
• Уеб компоненти
• Преддипломен проект

УЧАСТНИЦИ В СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА

Dilyana Dimova, JS технологии, специализация


Казвам се Диляна и съм част от МП по „Софтуерно инженерство“ на Варненски свободен университет. Избрах специализацията по JavaScript, защото това ще разшири кръгозора ми и надгради много върху сегашната ми база от знания. Надявам се всичко това да създаде у мен една реална представа за процеса на съвременната софтуерна разработка, т.к. това е професията, с която искам да се занимавам занапред. Аз имам желание да се развивам и усъвършенствам. А ти?

Присъедините се към нас в специализацията по „Разработка с JavaScript технологии“! Научете се да учите! Може само да спечелите!

Stoyan, JS технологии, специализацияАз съм Стоян и съм студент в МП по „Софтуерно инженерство“ на ВСУ. В сферата на информационните технологии е нужно да поемаш инициативата за придобиване на допълнителни знания. Поради тази причина реших да преследва интересите си и да се запиша в специализацията „Разработка с JavaScript технологии“.

Приеми предизвикателството и ти!
Запиши се в специализацията „Разработка с JavaScript технологии“ на ВСУ.

Galya Georgieva, JS технологии, специализация


Галя Георгиева - студентка първи курс в специалност „Информатика и компютърни системи“ във ВСУ „Черноризец Храбър“.
„Убедена съм, че добрата професионална подготовка изисква подходящата специализация. Моят избор е „Разработка с JavaScript технологии“, език актуален и необходим на всеки, който иска да се занимава с уеб или сървърни JavaScript разработки. Вярвам, че специализацията ще ми даде възможност за кратко време да придобия практически знания и умения, които да ми дадат конкурентно начало и увереност при кандидатстване за работа, при включване по проекти като freelancer и не на последно място възможността да разработя свой собствен StartUp проект. JavaScript се използва масово от PHP, C#, Java и Python програмисти и се очертава като задължителна технология, за почти всички софтуерни инженери. Заради това и защото вярвам, че ще е забавно – ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАШИЯ ЕКИП!“


За да се включите в специализацията организирана от катедра "Информатика и компютърни науки", моля изтеглете и попълнете заявление и личен формуляр за участие. Попълнените документи можете да изпратите на e-mail: cse(at)vfu.bg