Детайли на специализацията по Разработка на електронни издания

Специализация: Разработка на електронни издания;
Продължителност: 6 месеца;
Такса: 600 лв. /на две вноски/;
Начало: 3 Декември 2016 г.;
Място на провеждане: Варна;

Стартира онлайн (дистанционно) обучение!
• На 14 Януари 2017 г. стартира и онлайн (дистанционно) обучение по специализацията за "Разработка на електронни издания".
Можете да заявите участието си, като попълните формата за контакт по-долу в страницата. В периода 09 до 14 Януари, всички заявили желание да се включат в дистанционната форма на обучението следва да попълнят заявления и да заплатят първата част от цената за специализацията (300 лв). Подробна информация ще Ви бъде изпратена на e-mail.

Прием в специализацията по Разработка на електронни издания:

Конкретни изисквания за прием: В специализацията могат да се включат ученици и студенти, притежаващи диплома за средно образование, диплома за бакалавърска или магистърска степен. Записването на желаещите се реализира след представяне на мотивационно писмо, представящо желанието на кандидата да специализира в областта на създаването на електронни издания. Опитът на кандидатите в областта на образованието се счита за предимство.

Получаване на диплома след специализацията по разработка на електронни издания:

Допълнителното обучение и квалификация (специализация) по разработка на електронни издания завършва със защита на дипломна работа. След успешното полагане на финален изпит, всеки обучаващ се ще получи сертификат, издаваща се като приложение към съществуващата вече диплома за средно или висше образование, която притежавате.

Акценти на специализацията по разработка на електронни издания:

Обучението по Електронни издания отговаря на актуалните тенденции и гарантира придобиването на знания, необходими за самостоятелна работа по проекти и работа в екип. Акцентите, заложени в обучението са:


• Уеб технологии
• Семантични технологии и стандарти
• Защита на инт. собственост
• Технологии за защита на дигитално съдържание
• Визуализация и интеракция
• Проектиране на електронни издания
• Разработка на електронни издания
• Интегрирани медии (трансмедии)
• Международни стандарти и електронни издания


За да се включите в специализацията организирана от катедра "Информатика и компютърни науки", моля изтеглете и попълнете заявление и личен формуляр за участие. Попълнените документи можете да изпратите на e-mail: cse(at)vfu.bg

Специализация по разработка на електронни издания 2016/2017 г.


разработка на електронни издания

Специализацията организирана от Варненски свободен университет е предназначена за ученици, студенти и работещи, които желаят да разширят уменията си, като придобият широк спектър от знания и възможности за създаване на "Електронни издания". По време на обучението ще придобиете умения за създаване на издания от различен тип и формат, подходящи както за образователни, така и за развлекателни и информативни цели.


В следствие на завършената специализация ще можете да създавате издания, адаптирани и подходящи за уеб разпространение.


Медиите за нас ...


ВЪПРОСИ & УЧАСТИЕ

Ако имате въпроси към специализацията "Разработка на електронни издания", или искате да заявите участие, моля попълнете данните си за контакт във формата по-долу! Екипът ни ще се свърже с Вас до два работни дни, за да отговорим на всички Ваши въпроси.